-->

آشنایی با کاغذ های حرارتی

كاغذهاي حرارتي، كاغذهاي رولي با كيفيت عالي و با عرض 80 میلیمتر مي باشند و بطور خاص جهت تكنولوژيهاي چاپ حرارتي توليد مي شوند. نوع چاپ برروي اين كاغذها، بسيار باكيفيت است . در حقيقت مواد تشكيل دهنده كاغذ، طوري هستند كه در مواجهه با حرارت ساطع شده از هد پرينتر، فعل و انفعالات شيميايي مخصوصي انجام مي دهند كه باعث چاپ برروي آنها مي شود و در حقيقت به نوعي سوخته مي شوند.

درواقع، اين كاغذها زماني كه در معرض حرارت قرار مي گيرند از خود واكنش نشان داده و تغيير رنگ مي دهند. سطح اين كاغذها، با يك تركيب شيميايي شامل نوعي رنگ و اسيد مخصوصي پوشانيده شده است كه پس از مواجه با حرارت، رنگ و اسيد موجود در سطح كاغذ باهم واكنش داده و اثري رنگي را بوجود مي آورند كه معمولا اين رنگ سياه مي باشد. ولي گاهي مي توانند رنگ آبي يا قرمز نيز ايجاد كنند كه اين بستگي به تركيبات اندوده شده برروي كاغذ حرارتي خواهد داشت.

زماني كه كاغذ چاپ شده در معرض اشعه UV، آب، روغن، نفت، مواد چرب و مواردي از اين قبيل قرارگيرد، چاپ روي آنها محو خواهد شد. جهت مراقبت بهتر از اين نوع كاغذها، بايد موارد زير را رعايت كرد:

جلوگيري از مواجهه آنها با اشعه UV، آب، روغن، نفت، مواد چرب و....

جلوگيري از مواجهه با حرارت مستقيم و زياد

نگهداري كاغذهاي فوق در محلي خشك و سرد

اطلاعات تماس

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…